Ordenanza reguladora da instalación de terrazas na vía pública | Concello de Boiro

O BOP núm. 194 do 16 de novembro de 2020 publica a aprobación definitiva da Ordenanza municipal de instalación de terrazas. 

 

|