Pleno Ordinario do 24 de xuño de 2021 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro convoca celebra este xoves 24 de xuño, ás 20.00 horas, o Pleno Ordinario correspondente ao mes de xuño. 

A sesión vaise celebrar no Salón de Plenos do Concello de Boiro e vaise retransmitir en directo vís streaming a través da canle de YouTube. 

Orde do día da sesión: 

 1. Aprobación da acta da sesión ordinaria do 13/05/2021.
 2. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 22/2021 de créditos extraordinarios e suplementos de crédito.
 3. Aprobación inicial dos orzamentos de 2021.
 4. Solicitude da Asociación AMICOS de bonificación do ICIO para a obra de execución de entreplanta no Centro de Formación Prelaboral nas instalacións situadas no lugar de Comoxo.
 5. Moción presentada polas plataformas comarcais de emigrantes retornados de Arousa norte e de Muros-Noia sobre a tributación das pensións dos emigrantes retornados.
 6. Moción do grupo municipal do BNG sobre as peaxes das autovías galegas.
 7. Moción do grupo municipal do BNG sobre a retirada do recurso contencioso administrativo ao Plan xeral de explotación marisqueira.
 8. Moción do grupo municipal do BNG sobre a nova tarifa eléctrica.
 9. Moción do grupo municipal de IC Boiro/ grupo mixto sobre o recoñecemento e mención aos policías locais D. Francisco Alcalde e D. Alberto Alonso.
 10. Moción do grupo municipal de IC Boiro/ grupo mixto sobre a instalación de cuberta no recinto deportivo de Vista Alegre.
 11. Moción do grupo municipal do BNG sobre mellora urbanística en Cimadevila.
|