Pleno Ordinario do 13 de maio de 2021 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o vindeiro xoves 13 de maio de 2021, ás 20:00 horas, o Pleno Ordinario correspondente ao mes de maio. 

A sesión vaise celebrar de xeito presencial no Salón de Plenos da Casa Consistorial. Debido á situación sanitaria non se vai permitir a asistencia de público pero a sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

Pleno Ordinario do Concello de Boiro do 13 de maio de 2021

Orde do día: 

 1. Aprobación da acta da sesión plenaria do 21 de xaneiro de 2021
 2. Aprobación da acta da sesión plenaria do 3 de febreiro de 2021
 3. Aprobación da acta da sesión plenaria do 11 de marzo de 2021
 4. Toma de posesión do concelleiro D. José Antonio García Castro
 5. Incoación do expediente de desafectación da escola unitaria de Escarabote e das vivendas dos mestres de Praia Xardín.
 6. Designación de sete compoñentes do Consello Escolar Municipal
 7. Incoación de expediente de investigación de oficio sobre a posible existencia dunha vía pública en Esteiro.
 8. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos do expediente de recoñecemento extraxudicial de aprobación de varias facturas das OPAS 2020.
 9. Moción do grupo municipal do Partido Popular relativa á autonomía financeira de Galicia.
 10. Moción do grupo municipal do BNG sobre a transferencia da autoestrada AP-9 a Galicia.
 11. Moción do grupo municipal do BNG sobre as mobilizacións feministas do 8 de marzo.
 12. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre o Plan de rescate para os sectores da hostalaría e o turismo.
 13. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre o día internacional das mulleres
 14. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre a política do goberno galego en relación co seu financiamento aos concellos do servizo de axuda no fogar.
 15. Moción do grupo municipal do BNG sobre o futuro do sector financeiro en Galicia.
|