Pleno extraordinario do 24 de setembro de 2021 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o venres 24/09/2021 unha sesión plenaria extraordinaria coa seguinte orde do día:

1. Instar á Alcaldía á incoación dun expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito financiado con remanente de tesourería para gastos xerais. 

 

O Pleno Extraordinario vai ter lugar ás 8.30 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial e retransmitirase en directo vía streaming a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

|