Pleno ordinario do 9 de febreiro de 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o xoves día 9 ás 20.00 horas o Pleno ordinario correspondente ao mes de febreiro. 

A sesión poderse seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello. 

Orde do día: 

  1. Aprobación, se procede, do ditame da solicitude de participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan Único de Concellos) “POS+ 2023” da Deputación da Coruña, así como os proxectos incluídos.
  2. Aprobación, se procede, do ditame da solicitude de participación no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan Único de Concellos) “POS+ Adicional 1/2023” da Deputación da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. 
|