Pleno ordinario do 30 de marzo de 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves día 30 o Pleno ordiario correspondente ao mes de marzo. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

Orde do día: 

  1. Aprobación definitiva, se procede, do ditame do estudo de detalle formulado, mediante iniciativa particular, por Conservas Rianxeira S.A.U e redactado por D. Amancio Losada Vicente co obxecto de reordenar os volumes nunha das parcelas afectadas polo Proxecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de Ampliación das instalacións de Jealsa Rianxeira, S.A. en Bodión, Boiro (A Coruña).
  2. Aprobación inicial, se procede, do ditame dos orzamentos xerais do Concello de Boiro para o exercicio 2023.
  3. Aprobación inicial, se procede, do ditame do crédito extraordinario núm. 1/2023 financiado con remanente de tesourería para gastos xerais.
  4. Designación dos membros da Comisión de Estudo para o restablecemento do servizo público das actividades deportivas a desenvolver no edificio multiusos de A Cachada.
  5. Moción do BNG relativa á municipalización do servizo de axuda no fogar.
  6. Moción do BNG en apoio á ILP sobre medidas urxentes para recuperar e fortalecer a atención primaria.
  7. Moción de Boiro Novo/Mixto para mostrar o rexeitamento cara os ataques perpetrados contra os símbolos da memoria democrática neste concello.
  8. Moción de IC Boiro para a instalación de desfibriladores nos seguintes lugares: Centro Social de Escarabote, Club de Remo de Cabo de Cruz, Centro Social de Abanqueiro, Centro Social de Cabo de Cruz, Pazo de Goiáns, campo de fútbol de Pomar do Río, Campo de fútbol de A Mina, Campo de fútbol de A Lomba (Bealo), Centro de Día de Boiro e formación homologada en (RCP) e uso de DESA.
  9. Moción do BNG relativa á retirada do Plan de Ordenación do Espazo Marítimo.
  10. Moción do BNG relativa ao 8 de marzo sobre o impulso de medidas encamiñadas a blindar, garantir e defender os dereitos das mulleres así como promover a igualdade real entre mulleres e homes en Galicia.
|