Pleno ordinario do 19 de outubro de 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o xoves día 19 o Pleno ordinario correspondente ao mes de outubro, que terá lugar ás 20.00 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial e se poderá seguir en directo a través da canle de YouTube muncipal AQUI

 

Ode do día da sesión:

  1. Aprobación da acta da sesión anterior. 
  2. Aprobación inicial do ditame de modificación da ordenanza reguladora do imposto sobre bens inmobles.
  3. Aprobación do ditame de rectificación do inventario de bens.
  4. Moción de Boiro Novo para continuar co proceso de municipalización da piscina da Cachada.
  5. Moción do Partido Popular en relación co recurso de inconstitucionalidade interposto contra a lei integrada do litoral de Galicia.
|