Menús Sociais

O "Obradoiro de Emprego de Hostalería Boiro" en colaboración co departamento de servizos sociais, da comezo á actividade denominada "menús sociais". A través deste servizo, os alumnos/traballadores aprenden técnicas de preelaboración, preparación e empratado dos alimentos, á vez que realizan unha labor social no municipio.

|