Curso de prevención de riscos laborais

Os alumnos/traballadores reciben formación en materia de prevención de riscos laborais co obxectivo de mellorar a seguridade e saúde dos traballadores no posto de traballo.

|