Menús sociais

O "Obradoiro de Emprego Hostalería Boiro II" en colaboración co departamento de servizos sociais, dá comezo á actividade denominada "menús sociais". A través deste servizo, os alumnos/traballadores aprenden técnicas de preelaboración, preparación e empratado dos alimentos, á vez que realizan unha labor social no municipio.
|