Servizo de activación do carné xove

O Concello de Boiro, a través da Oficina Municipal de Información á Xuventude, pon en funcionamento un servizo para facilitar á mocidade boirense a activación do carné xove. 

Como tés qeu facer?

Dirixirte á OMIX de Boiro e levar: 

- novo Carné xove

- Impreso de solicitude (que podes descargar aqui

 

Máis información

Oficina Municipal de Información á Xuventude (OMIX) 

Centro Social de Boiro 

Tel. .... 981 84 99 60 ext. 2122

 

San Xoán 2021

Como consecuencia da pandemia e situación de excepcionalidade provocada pola Covid-19, comunícanse os seguintes feitos:

 1. PROHÍBESE, NESTE ANO 2021, A CELEBRACIÓN DAS TRADICIONAIS FOGUEIRAS DE SAN XOÁN EN SOLO PÚBLICO MUNICIPAL, ESPAZOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL E PRAIAS DURANTE A NOITE DO 23 DE XUÑO AO 24 DE XUÑO.
 1. É POSIBLE A REALIZACIÓN DE CACHARELAS EN TERREOS PARTICULARES, DEBENDO RESPECTARSE AS CONDICIÓNS QUE DELIMITAN AS AUTORIDADES SANITARIAS EN CANTO ÁS RESTRICIÓNS DA COVID-19, ASÍ COMO AS CONDICIÓNS XERAIS DE TODOS OS ANOS. E TAMÉN, A MAIORES, AS MEDIDAS PREVENTIVAS E DE SEGURIDADE QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

As comunicacións deben presentarse antes do 21 de xuño de 2021 a través da Sede Electrónica ou no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas. 

Podes descargar nesta páxina o modelo de comunicación e o bando informativo coas condicións xerais e específicas para a realización de cacharelas. 

Axudas ao alugamento de vivendas

O Concello de Boiro informa das axudas ao alugamento de vivendas do Plan estatal de Vivenda 2018-2021 que convoca a Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda. 

Liña A, axuda ao alugamento de vivenda: facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamnto a secotres de poboación con escasos medios económicos, mediante a concesión de axudas directas

Liña B, axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente: facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas menores de 35 anos con escasos medios económicos, mediante a concesión de axudas directas. 

 

Prazo de presentación 

Entre o 31/03/2021 e o 30/04/2021

A presentación pode facerse a través da sede electrónica

 

Máis información

Cita previa no Instituto Galego de Vivenda e Solo nos teléfonos de contacto 881 999 023 ou 881 999 197

Departamento de Servicios Sociais do Concello de Boiro 

Teléfono 981 84 48 00 ext. 1285

 

Pleno Ordinario do 13 de maio de 2021 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o vindeiro xoves 13 de maio de 2021, ás 20:00 horas, o Pleno Ordinario correspondente ao mes de maio. 

A sesión vaise celebrar de xeito presencial no Salón de Plenos da Casa Consistorial. Debido á situación sanitaria non se vai permitir a asistencia de público pero a sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

Pleno Ordinario do Concello de Boiro do 13 de maio de 2021

Orde do día: 

 1. Aprobación da acta da sesión plenaria do 21 de xaneiro de 2021
 2. Aprobación da acta da sesión plenaria do 3 de febreiro de 2021
 3. Aprobación da acta da sesión plenaria do 11 de marzo de 2021
 4. Toma de posesión do concelleiro D. José Antonio García Castro
 5. Incoación do expediente de desafectación da escola unitaria de Escarabote e das vivendas dos mestres de Praia Xardín.
 6. Designación de sete compoñentes do Consello Escolar Municipal
 7. Incoación de expediente de investigación de oficio sobre a posible existencia dunha vía pública en Esteiro.
 8. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos do expediente de recoñecemento extraxudicial de aprobación de varias facturas das OPAS 2020.
 9. Moción do grupo municipal do Partido Popular relativa á autonomía financeira de Galicia.
 10. Moción do grupo municipal do BNG sobre a transferencia da autoestrada AP-9 a Galicia.
 11. Moción do grupo municipal do BNG sobre as mobilizacións feministas do 8 de marzo.
 12. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre o Plan de rescate para os sectores da hostalaría e o turismo.
 13. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre o día internacional das mulleres
 14. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre a política do goberno galego en relación co seu financiamento aos concellos do servizo de axuda no fogar.
 15. Moción do grupo municipal do BNG sobre o futuro do sector financeiro en Galicia.

Pleno Ordinario do 11 de marzo de 2021 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves 11 de marzo, ás 20.00 horas, o Pleno Ordinario da coorporación. Debido á situación sanitaria, a sesión vaise celebrar de xeito telemático e vaise retransmitir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

A orde do día da sesión: 

 1. Toma de coñecemento da renuncia do concelleiro D. Manuel Velo Velo.
 2. Toma de posesión do concelleiro D. Raúl Romero Treus.
 3. Declaración de especial interese e utilidade municipal de obras de construción dunha nave industrial no polígono industrial de Espiñeira e bonificación do ICIO.
 4. Moción de Boiro Novo/ Mixto para a constitución dunha mesa local de coordinación interinstitucional fronte á violencia machista.
 5. Moción de Boiro Novo/ Mixto en relación co cumprimento das obras pendentes en Sandrenzo e Fontecoba.
 6. Moción de Boiro Novo/ Mixto para prover de axudas a deportistas boirenses vencellados ao mundo do motor.
 7. Moción do PSdG-PSOE relativa á sanidade.
 8. Moción do PSdG-PSOE pedindo ao goberno galego a reversión da titularidade dos terreos portuarios aos Concellos, cando o seu uso para fins relacionados co porto sexa residual ou inexistente.
 9. Moción da plataforma en defensa da sanidade pública do Barbanza.
 10. Moción do PP para a adopción de medidas económicas e sociais en defensa dos autónomos e PEMES afectados polas restricións impostas pola crise sanitaria da Covid-19.
 11. Moción do BNG sobre a lingua galega.
 12. Moción do PP para a creación dun Fondo de Cooperación Galego Covid-19.
 13. Moción do PP relativa á autonomía financeira de Galicia.
 14. Moción do BNG sobre a transferencia da AP-9 a Galicia.
 15. Moción do BNG sobre as mobilizacións feministas do 8 de marzo.
 16. Moción do PSdG-PSOE sobre o Plan de Rescate para os sectores da hostalaría e o turismo.
 17. Moción do PSdG-PSOE sobre o Día Internacional das Mulleres.
 18. Moción do PSdG-PSOE sobre a política do goberno galego en relación co seu financiamento ós Concellos do servizo de axuda no fogar.

 

|