III Plan de Igualdade de oportunidades (PIOM) | Concello de Boiro

O Concello de Boiro, co obxectivo de defender un maior compromiso coa igualdade de oportunidades real e efectiva, elabora o seu III Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes (PIOM) 

|