1/2022. Traballador/a social (concurso- oposición)
2/2022. Oficial fontanería (concurso- oposición)
3/2022. Adxunto/a secretaría
4/2022. Arquitecto/a
5/2022. Técnico/a cultura
6/2022. Técnico/a deportes
7/2022. Animador/a deportivo
8/2022. Informático/a
9/2022. Orientador/a laboral
10/2022. Técnico/a medio ambiente
11/2022. Técnico/a recursos humanos
12/2022. Traballador/a social
13/2022. Administrativo/a
14/2022. Administrativo/a catastro
15/2022. Administrativo/a fe pública
16/2022. Administrativo/a intervención
17/2022. Administrativo/a recadación
18/2022. Administrativo/a recursos humanos
19/2022. Administrativo/a servizos sociais
20/2022. Administrativo/a turismo
21/2022. Administrativo/a urbanismo
22/2022. Axente TIC - informático/a
23/2022. Técnico/a arqueólogo/a
24/2022. Técnico/a cultura (tempo parcial)
25/2022. Técnico/a recadación - informática
26/2022. Técnico/a xardíns
27/2022. Auxiliar administrativo/a subvencións - OMIC
28/2022. Conductor/a recollida de lixo
29/2022. Conserxe
30/2022. Coordinador/a Protección Civil
31/2022. Ferreiro/a
32/2022. Notificador/a
33/2022. Oficial albanel
34/2022. Oficial conductor/a motobomba
35/2022. Oficial electricista
36/2022. Oficial fontaneiro/a
37/2022. Oficial servizos varios
38/2022. Porteiro/a servizos varios
39/2022. Xefe/a grupo Protección Civil e emerxencias
40/2022. Asistente domicilio (tempo completo)
41/2022. Asistente domicilio (tempo parcial)
42/2022. Axudante fontaneiro/a
43/2022. Limpador/a
44/2022. Limpador/a (tempo parcial 26,67%)
45/2022. Limpador/a (tempo parcial 80%)
46/2022. Pañolero/a
47/2022. Peón aparcadoiro (tempo completo)
48/2022. Peón aparcadoiro (tempo parcial)
49/2022. Peón especialista Protección Civil e emerxencias
50/2022. Peón especialista
51/2022. Peón especialista recollida de lixo
52/2022. Peón recollida de lixo
53/2022. Peón servizos varios
|