Recoñecemento das competencias profesionais

O servizo de Orientación Laboral do Concello de Boiro informa de que está aberto o prazo para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou formación para a obtención de certificados de profesionalidade do ano 2021 que convoca a Consellería de Emprego e Igualdade. 

DOG Núm. 8, do xoves 14 de xaneiro de 2021.

Requisitos

- Acreditación a través de experiencia laboral: 3 anos traballados cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, nos últimos 10 anos. 

- Acreditación a través da formación non formal: 300 horas nos últimos 10 anos. 

 

Cualificación que se convocan

- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 325 prazas

- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 225 prazas

- Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD350_2): 150 prazas

- Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 150 prazas

- Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas

- Vixiancia e seguridade privada nas unidade de competencia UC0080_2 e UC0081_2: 162 prazas

- Servizos para o control de pragas (nesta cualificaicón non se admiten novas solicitudes e só poden presentarse as persoas que quedaron en listaxe de agarda na anteriro convocatoria) 

 

Prazo de prensentación de solicitudes

O prazo de inscrición está aberto dende o 15 de xaneuiro e ata o 11 de febreiro de 2021 (ambos os dous incluídos).

 

Máis información

Servizo de orientación laboral do Concello de Boiro

Telf. 981 842 609

E-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. 

 

 

Descargas:
Download this file (CONVOCATORIA.pdf)CONVOCATORIA.pdf

Obradoiro de emprego xuvenil "Emprégate en Verde"

A Asociación Deloa, coa colabación da Fundación Paideia e a Escola de Organización Industrial organizan un obradoiro de emprego xuvenil Emprégate en Verde. 

A formación vaise levar a cabo na sede da Fundación Paideia, na Escravitude (Padrón), entre o 11 de febreiro ata o 22 de abril. 

As inscricións fanse cubrindo o seguinte formulario online 

 

Contidos do programa "Empregate en Verde" 

A formación grupal consta de 3 bloques: 

- Bloque 1. Coñecendo as oportunidades da contorna

- Bloque 2. Coñecendo os oficios dende dentro

- Bloque 3. Competencias xerais para o emprego

Ademais, haberá sesións individuais nas que o/a participante recibirá un asesoramento e seguimento individualizado que poderá continuar o seu curso, se asiiiiiiiiiiiiiiiiii o desexa, despois da fomracion co obxectivo de facer un acompañamento e dar apoio no proceso de busca de emprego. 

 

Máis información

981 223 927 / 981 817 000

606 026 202

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. 

Proceso selectivo: Técnico/a de Administración Xeral

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego, que permita nomeamentos interinos como técnicos/as de administración xeral. 

Prazo e presentación de solicitudes

PROCESO SELECTIVO ABERTO

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia. 

Consulta aqui a publicación no BOP do 24 de decembro de 2020. 

As solicidutes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da Sede Electrónica, dispoñible en https://boiro.sedelectronica.gal/info.0

 Requisitos das persoas aspirantes

- Ter a nacionalidade española.

- Posuír a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas.

- Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou órganos constitucionais. 

- Estar en posesión do título universitario oficial de grao, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou equivalente. 

Desenvolvemento do proceso selectivo

A selección farase mediante o procedemento de oposición que consistirá na realización de tres probas: 

1. Cuestionario de cen preguntas

2. Realización de supostos prácticos

3. Proba de coñecemento de lingua galega

O temario está a disposición das persoas interesadas nas bases da convocatoria.

 

Cursos de salvamento e socorrismo acuático

A Deputación Provincial da Coruña promove un curso de salvamento e socorrismo acuático en espazos acuáticos naturais e instalacións deportivas. 

A formación está dirixida a mozos e mozas, en situación de desemprego, maiores de 18 anos. 

 

Formación 

As accións formativas son acreditadas, polo que se expedirán os correspondentes certificados de profesionalidade nivel 2 logo de cumprir os requisitos previstos no itinerario de salvamento e socorrismo acuático. 

Vanse inpartir os seguintes certificados de profesionalidade: 

AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS_ 420 horas (340 formación teórica e 80 formación práctica) 

AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS_ 210 horas (130 formación teorica e 80 formación práctica) 

Formación complementaria: manexo de desfibrilador semiautomatico (DESA).

Formación transversal: inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero. 

 

Lugar e data da formación

A formación teorico-práctica realizarase no Centro de Formación de Cruz Vermella na cidade da Coruña e as prácticas profesionais non laborais, en praias dos concellos da provincia. 

Primeiro realizarase a formación en espazos naturais con data de inicio prevista para mediados de febreiro. Logo da tempada de praias, previsiblemente a mediados de setembro, desenvolverase a formación en instalacións acuáticas. 

 

Inscricións

Ata o mercores 3 de febreiro.

Servizo de Orientación Laboral do Concello de Boiro 

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

981 84 26 09

 

Documentación a presentar 

Descarga o anexo de documentación dixitalizada que ten que acompañar ao envío do formulario de inscrición. 

 

Mais información

https://emprego.dacoruna.gal

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. 

 

Proceso selectivo: Policía Local mobilidade

O Concello de Boiro aproba as bases da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de Policía Local de mobilidade (funcionario de carreira). 

 

Presentación de solicitudes

PROCESO PENDENTE DE ABRIR

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no Boletín Oficial do Estado. 

 

Requisitos das persoas aspirantes

O proceso selectivo farase mediante concurso e, as persoas aspirantes, deberán reunir unha serie de requisitos: 

- Estar en posesión do título de bacharel ou técnico. 

- Acreditar estar en posesión dunha categoría igual á da convocatoria como funcionarios/as de carreira, así como antigüidade mínima de 3 anos. 

- Faltarlle, como mínimo, 12 anos para o pase previsto á situación de segunda actividade. 

- Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B. 

- Non ter sido condenado por delito nin estar inhabilitado para o servizo. 

- Compromiso por escrito de portar armas durante o servizo. 

- Posuír capacidade funcional para o desempeño de tarefas

 

 

|