O Concello de Boiro convoca proceso selectivo para a contratación laboral temporal de catro auxiliares de policía local durante seis meses.
A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro ata o 08/04/2019 ás 13:30 horas

|